Inne zagrożenia naturalne

Ogólny wstęp wprowadzający do tematu opisujący ekstremalnie niskie temperatury. Fotografia wiru wodnego. Wskazanie na wiedzę i umiejętności niezbędne do zrozumienia lekcji.

Cele lekcji sformułowane w języku ucznia dotyczą zagrożeń naturalnych.

Charakterystyka zagrożenia suszą i upałem. Definicja suszy i jej cechy charakterystyczne. Definicja upału, jego przyczyny i skutki. Zasady postępowania podczas suszy i upału. Po rozwinięciu (więcej) informacja o niebezpieczeństwie pozostawiania ludzi i zwierząt w zamkniętym aucie podczas upału. Polecenie 1 dotyczy podziału zagrożeń. Ilustracja 1 przedstawia pole kukurydzy w czasie suszy. Ilustracja 2 przedstawia kurtynę wodną w mieście. Ilustracja 3 przedstawia psa wychylonego przez okno w aucie. Polecenie 2 to interaktywna aplikacja dotycząca wyboru odpowiedniego do temperatury ubrania.

Charakterystyka huraganów, ich definicja i miejsca występowania. Uwarunkowania huraganów w Polsce. Ilustracja 4 przedstawia zdjęcie satelitarne huraganu Katrina. Galeria 1 przedstawia skutki huraganu - połamane drzewa i zniszczone domy z lotu ptaka.

Opis tornada i trąby powietrznej. Wypunktowane zasady postępowania podczas tornada. Nagranie wideo 1 ukazujące tornado i jego skutki. Polecenie 3 dotyczy ostrzeżenia przed wichurami i koniecznych działań.

Charakterystyka zagrożeń silnym mrozem i opadami śniegu. Definicja mrozu i jego skutków, Definicja śniegu i towarzyszących mu zjawisk. Zasady postępowania podczas silnych mrozów i opadów śniegu. Ilustracja 6 przedstawia skulonych ludzi podczas zawiei śnieżnej.

Charakterystyka tworzenia się i rodzajów lawin oraz stopni zagrożenia lawinowego. Czynniki sprzyjające powstawaniu lawin i ich prędkość. Ilustracja 8. przedstawia lawinę śnieżną schodzącą z gór. Tabela 1. zawiera charakterystykę stopni zagrożenia lawinowego oraz sposób postępowania w przypadku ich ogłoszenia. Galeria 2 zawiera ilustracje lecącego śmigłowca TOPR oraz piktogramy oznaczające stopnie zagrożenia lawinowego.

Podsumowanie treści dotyczących innych zagrożeń naturalnych: wysokich temperatur, huraganów, mrozów, lawin. Praca domowa dotyczy innych zagrożeń naturalnych i zagrożeń naturalnych zaistniałych w najbliższym otoczeniu.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida