Innego końca świata nie będzie – jaka epoka taka wizja

Pakiet składa się ze scenariusza 45-minutowych zajęć i filmu. Zajęcia przewidują pracę z tekstem kultury w kontekście epoki, w której powstał, koncentrując się na analizie literackiej wizji końca świata. Film zawiera aktorską interpretację wiersza Czesława Miłosza pt. „Piosenka o końcu świata” w wykonaniu Wiesława Komasy.

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.