Instructions

Szkoła podstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Karta pracy do utrwalenia słownictwa związanego z instrukcjami obsługi (na przykładzie telefonu z budki telefonicznej i czajnika elektrycznego). Uczniowie mają za zadanie ułożyć w odpowiedniej kolejności dwie instrukcje obsługi i odgadnąć, jakiego przedmiotu dotyczą polecenia.

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.