Instrumenty dęte blaszane

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu "Instrumenty dęte blaszane". Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z budową i historią instrumentów dętych blaszanych oraz wskazanie przedstawicieli tej grupy instrumentów i wyjaśnienie sposobu powstawania w nich dźwięku. Rozpoznawanie brzmienia poszczególnych instrumentów dętych blaszanych. Karta pracy ma ułatwić uczniom przyswojenie najważniejszych zagadnień omawianych w czasie lekcji, a które uczniowie powinni utrwalić sobie w domu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida