Instrumenty strunowe szarpane

Szkoła podstawowa IV-VIII
Kategorie
Muzyka
Udostępnij

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu Instrumenty strunowe szarpane. Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z pojęciem instrumenty strunowe. Wskazanie przedstawicieli tej grupy instrumentów i jej podgrup. Omówienie budowy i charakterystycznych cech instrumentów strunowych szarpanych. Wskazanie źródeł dźwięku w tej grupie instrumentów. Rozpoznawanie brzmienia poszczególnych instrumentów szarpanych. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, jakie uczeń powinien sobie przyswoić po przeprowadzonej lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.