Instytucje demokratyczne – Wielka Brytania

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Dawid Fajnhauz, „Realizacja reformy uwłaszczeniowej 1864 roku”, Krzysztof Groniowski, Warszawa 1963 : [recenzja], dostępny w internecie: bazhum.muzhp.pl [dostęp 1.12.2020 r.].
  • Andrzej Krajewski, Jak kobiety wywalczyły sobie prawa wyborcze?, 3.04.2018 r., dostępny w internecie: newsweek.pl [dostęp 1.12.2020 r.].
  • Mill John Stuart, O rządzie reprezentatywnym, tłum. Jacek Hołówka, Kraków 1995.
  • Baszkiewicz Jan, Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk 2001.
  • domicyl , dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 1.12.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida