Instytucjonalni uczestnicy życia społecznego

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Mularska‑Kucharek Monika, „Acta Universitatis Lodziensis” 2012, nr 12.
  • y Gasset José Ortega, Bunt mas, tłum. Piotr Niklewicz, Warszawa 2002.
  • Wiesław Sztumski, Czym jest elita?, 14.12.2016 r., dostępny w internecie: sprawynauki.edu.pl [dostęp 7.04.2020 r.].
  • Leszek Balcerowicz, Trzeci sektor, 16.07.2000 r., dostępny w internecie: wprost.pl [dostęp 21.05.2020 r.].
  • Słownik języka polskiego PWN, elita, dostępny w internecie: sjp.pwn.pl [dostęp 20.05.2020 r.].
  • Musil Robert.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida