Interdyscyplinarny program zajęć pozalekcyjnych prowadzonych metodą projektu Niezwykłości zwykłej wody

Interdyscyplinarny Program Zajęć Pozalekcyjnych Prowadzonych Metodą Projektu jest odpowiedzią na kształcenie kompetencji wynikające z zapotrzebowania społeczeństwa opartego na wiedzy. Skierowany jest dla uczniów klas gimnazjalnych. Zawiera liczne ćwiczenia, doświadczenia oraz zadania z zakresu matematyki, chemii oraz fizyki

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida