Internet jako globalna sieć komputerowa

Prezentacja przedstawia strukturę i działanie Internetu, sposoby podłączenia komputera do Internetu, obsługę przeglądarki internetowej oraz zasady zachowania się podczas korzystania z usług internetowych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida