Internetowa Baza Filmu Polskiego

Serwis tworzony od 1998 roku w Bibliotece i Ośrodku Informacji Filmowej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.

Udostępnia bardzo szczegółowe informacje (m.in. kompletne listy twórców filmów opracowywane na podstawie list napisów początkowych i końcowych filmów oraz materiałów archiwalnych) o wszystkich polskich filmach, zarówno fabularnych kinowych, jak i serialach telewizyjnych, filmach dokumentalnych, animowanych i spektaklach Teatru Tv powstałych na przestrzeni ostatnich stu lat.

Znajdują się tam także szczegółowe biogramy twórców polskiego kina (przedstawicieli wszystkich zawodów filmowych) i ich filmografie oraz opracowywana baza kompletująca informacje o wszystkich etiudach powstałych w PWSFTviT w Łodzi od roku 1948.

Częścią serwisu jest też „Kalendarium” w przystępny sposób udostępniające informacje o ważnych wydarzeniach, jakie miały miejsce w świecie filmu na przestrzeni ponad stu lat.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida