Istota rynku pracy

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Podstawy przedsiębiorczości
Biznes i zarządzanie
Udostępnij

Zajęcia odbywać się będą w formie wykładu połączonego z dyskusją i prezentacjami. Omówione zostaną zagadnienia rynku pracy

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.