It Will Be Cloudy Tomorrow

Karta pracy do utrwalenia słownictwa związanego z określanie pogody. Uczniowie umieszczają na skali słówka odnoszące się do pogody w zależności od natężenia ciepła i wilgotności. Uzupełniają zdania słownictwem ze skal. Uczestnicy zajęć uczą się rozumienia relacji miedzy słówkami, co ułatwia zapamiętywanie materiału leksykalnego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida