Izolator

W atomie elektron może przyjmować tylko dozwolone wartości energii zwane poziomami energii. W krysztale, w skutek oddziaływań między elektronami sąsiednich atomów, poziomy energetyczne "rozmywają" się, tworząc pasma. Sposób zapełniania elektronowych pasm energetycznych przedstawiony na schemacie jest charakterystyczny dla izolatora. Materiał można wykorzystać dla ukazania struktury izolatora podczas realizowania tematów z ciał stałych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida