Izotopy

Tablica wyjaśnia pojęcia izotopu, liczby atomowej oraz liczby masowej. W tabeli przedstawiono przykłady izotopów wodoru oraz węgla.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.