Jak Dyzio Marzyciel - pakiet edukacyjny (3-latki)

Pakiet edukacyjny - Obszar podstawy programowej: 7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
Blok tematyczny: Jestem twórcą teatru, widzem i aktorem

 

Scenariusz zajęć z dziećmi 3-letnimi. Dzieci biorą udział w zabawach parateatralnych podczas których samodzielnie wykonują Ciasteczkowego Ufoludka z dostępnych słodyczy. Wielozmysłowe poznawanie słodyczy i możliwość wykorzystania ich w nietypowy sposób ma na celu zainspirowanie dzieci do dalszych zabaw parateatralnych, gdzie przewija się tematyka zdrowego jedzenia. Pojawia się również czytanie krótkiego tekstu dotyczącego twórczego kreowania kukiełki z dostępnych słodyczy.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida