Jak i po co notować?

Scenariusz dotyczy zajęć z języka polskiego. Nauczyciel podaje ogólne informacje o notatkach, ich pożyteczności i funkcjach, następnie wywiesza na tablicy schemat dotyczący rodzajów notatek. Uczniowie w grupach czytają o rodzajach notatek i na podstawie tekstu układają 3 różne notatki. W końcowym etapie uczniowie mówią, jaki rodzaj notatek stosują najczęściej i co notują.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida