Jak komponować logiczną i skuteczną wypowiedź?

Starter:

  • obraz: grafika współczesna; szersze rozumienie pojęcia retoryki; polecenia odwołujące się do poznania wypowiedz Winstona Churchilla; 

Rozdział: O sztuce słowa

  • początki retoryki, słynni polscy mówcy; dwa ćwiczenia otwarte i ćwiczenie interaktywne; 

Rozdział: Rodzaje retoryczne

  • prezentacja rodzajów retorycznych; rodzaje wystąpień ze względu na cel; ćwiczenie interaktywne; dwa ćwiczenia otwarte; 

Rozdział: Jak należy przemawiać

  • elementy kompozycji mowy; dwa ćwiczenia otwarte; ćwiczenie interaktywne; 

Rozdział: Kompozycja przemówienia – wstęp

  • cel wstępu przemówienia; sześć ćwiczeń otwartych dotyczących kształcenia umiejętności komponowania wstępu; 

Rozdział: Kompozycja przemówienia – rozwinięcie

  • elementy rozwinięcia; definicja opowiadania; definicja argumentacji; definicja odparcia zarzutów; wypowiedzi; Abrahama Lincolna i Lorda Chesterfielda; ćwiczenie interaktywne; dwa ćwiczenia otwarte; 

Rozdział: Kompozycja przemówienia – zakończenie

  • definicja zakończenia; cztery ćwiczenia otwarte i dwa ćwiczenia interaktywne ( w tym słowa klucze)

Bibliografia:

  • Lord Chesterfield.
  • Abraham Lincoln.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida