Jak masz na imię? Przedstawianie się

Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja językowa. Język obcy nowożytny
Udostępnij

Podczas lekcji uczniowie dowiadują się w jaki sposób mogą się przedstawić w języku niemieckim, Scenariusz zawiera ćwiczenia oraz zabawy związane z przedstawianiem się, podaniem swojego miejsca zamieszkania i państwa, z którego pochodzimy.