Jak poprawnie zapisać nazwy kolorów?

Tablica omawiająca zasady poprawnego zapisu ortograficznego przymiotników nazywających kolory

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida