Jak pracować ze zdolnymi? Poradnik dla nauczycieli i rodziców

Wychowanie przedszkolne
Wychowanie przedszkolne
Udostępnij

Autorzy poradnika  podkreślają, w pracy z uczniem zdolnym, znaczenie motywacji bazującej na ciekawości, a nie na rywalizacji konkursowej. Wskazują na różnorodność i bogactwo konkursów, zachęcając również do tych, w których liczy się praca badawcza i które mogą być realizowane również grupowo.