Jak przebiegała gospodarcza integracja europejska?

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Polska w strefie euro. Ludzie nie wierzą danym, a swoim lękom, 15.04.2019 r., dostępny w internecie: money.pl [dostęp 14.08.2019 r.].
  • Master Beata, Teorie i koncepcje zjednoczeniowe Unii Europejskiej w założeniach programowych oraz w praktyce polskiej polityki integracyjnej, Katowice 2014.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida