Jak wyrazić statykę i dynamikę – rozwijam wyobraźnię

Omówienie pojęcia kompozycji, statyki i dynamiki oraz środków wyrazu plastycznego służącym przedstawieniu statyki i dynamiki. Zestaw zawiera film na temat zastosowania różnych środków artystycznych do przedstawienia w pracy plastycznej statyki i dynamiki (kompozycja statyczna i dynamiczna) oraz zestaw ilustracji ukazujący sceny z życia służące wyjaśnieniu pojęć statyki i dynamiki.

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.