Jak wyrazić statykę i dynamikę – rozwijam wyobraźnię

Omówienie pojęcia kompozycji, statyki i dynamiki oraz środków wyrazu plastycznego służącym przedstawieniu statyki i dynamiki. Zestaw zawiera film na temat zastosowania różnych środków artystycznych do przedstawienia w pracy plastycznej statyki i dynamiki (kompozycja statyczna i dynamiczna) oraz zestaw ilustracji ukazujący sceny z życia służące wyjaśnieniu pojęć statyki i dynamiki.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida