Jak zapobiegać skażeniom środowiska naturalnego?

Celem lekcji jest wykazanie zależności między rozwojem cywilizacji a występującymi zagrożeniami środowiska przyrodniczego oraz pobudzenie aktywności twórczej młodzieży skierowanej ku ochronie środowiska i wyzwolenie u uczniów potrzeby życia zgodnego z założeniami zrównoważonego rozwoju.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.