Jakimi środkami wyrazu posługuje się artysta?

Omówienie środków wypowiedzi plastycznej wraz z przykładami dzieł, w których artyści współcześni, wypowiedzieli się za pomocą odpowiednich środków, wypowiedzi plastycznej. Prezentacja inspiracji we wskazanych dziełach współczesnych. Zestaw zawiera schemat – mapę myśli na temat rodzajów środków wypowiedzi plastycznej oraz zestaw ilustracji ukazujących zestawy obrazów powstałych na podstawie inspiracji innymi dziełami.

 

 

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida