Jakimi środkami wyrazu posługuje się artysta?

Omówienie środków wypowiedzi plastycznej wraz z przykładami dzieł, w których artyści współcześni, wypowiedzieli się za pomocą odpowiednich środków, wypowiedzi plastycznej. Prezentacja inspiracji we wskazanych dziełach współczesnych. Zestaw zawiera schemat – mapę myśli na temat rodzajów środków wypowiedzi plastycznej oraz zestaw ilustracji ukazujących zestawy obrazów powstałych na podstawie inspiracji innymi dziełami.

 

 

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.