Jan Kochanowski – "Fraszki"

Materiał źródłowy - informacje na temat fraszek w polskiej poezji renesansowej.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida