Jan Kochanowski – "Psałterz Dawidów"

Materiał źródłowy - omówienie przekładu "Psalmów" przez Jana Kochanowskiego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida