Jedno z szaleństw panny Ewy

Materiał zawiera 9 ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki), 20 ćwiczeń, w tym 6 interaktywnych.

Bibliografia:

  • Źródło: Ależ tam są moje obrazy!, [w:] Kornel Makuszyński, Szaleństwa panny Ewy, Warszawa 1996, s. 185–186.