Jednorodne pole grawitacyjne

Schemat definiuje jednorodne pole grawitacyjne oraz podaje przykład występowania takiego pola przy powierzchni Ziemi. Za pomocą wzorów opisano wielkości charakterystyczne dla jednorodnego pola grawitacyjnego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida