Jesień

Uczniowie ćwiczą wykonywanie działań matematycznych w pamięci, w tym mnożenia i dzielenia w zakresie tabliczki mnożenia. Ćwiczenie interaktywne - utrwalanie umiejętności mnożenia w pamięci. Materiał zawiera opis gry dydaktycznej BINGO, służącej utrwalaniu umiejętności mnożenia w zakresie 50. Karta pracy - zadania związane z dzieleniem i mnożeniem.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida