Strona główna Jestem twórcą. Galeria sztuki współczesnej - scenariusz lekcji
Powrót

Jestem twórcą. Galeria sztuki współczesnej - scenariusz lekcji

W sztuce współczesnej często najważniejszy jest proces twórczy, a nie efekt. Aktywni są zarówno twórca - podczas tworzenia, jak i odbiorca - podczas odczytu dzieła. Celem działania twórczego nie musi być odwzorowanie rzeczywistości, najistotniejsze są wrażenia i emocje.

Zaproponowany scenariusz ma trzy etapy: wprowadzenie, twórcza aktywność - oparta na czterech propozycjach różnych działań plastycznych z dziećmi i propozycja utworzenia galerii dziecięcej sztuki współczesnej lub wystawy powstałych dzieł. Etapy tworzenia i prezentacji są tak samo ważne i wymagają dużej staranności w przygotowaniu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.