Język a wartości

Wychowanie przedszkolne
Wychowanie przedszkolne
Szkoła ponadpodstawowa
Język polski
Udostępnij

Pakiet składa się ze scenariusza 45-minutowych zajęć i materiałów filmowych. Podczas zajęć uczniowie analizują wiersz Z. Herberta „Przesłanie Pana Cogito”, dostrzegając przy tym związek języka z wartościami, a także konfrontując własne opinie z opiniami innych. Jeden z filmów to aktorska interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta „Przesłanie Pana Cogito” w wykonaniu Wiesława Komasy. Drugi z filmów zawiera komentarz literaturoznawczyni doktor Urszuli Glensk.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida