Język sztuki - jak mówić o rzeźbie i architekturze?

Na lekcji uczniowie zdobędą wiedzę na temat zasad opisu i analizy porównawczej dzieł, uwzględniając ich cechy formalne (np. w architekturze: układ przestrzenny, plan, bryła, konstrukcja, dekoracja; w rzeźbie: bryła, kompozycja, faktura; w malarstwie: kompozycja, kolor, światłocień). Zestaw zawiera film ukazujący charakterystykę porównawczą dwóch dzieł rzeźbiarskich z różnych okresów oraz zestawy ilustracji do analizy (widok budowli, plan i widok wnętrza lub przekrój).

 

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.