Juliusz Słowacki – "Balladyna"

Materiał źródłowy - informacje o "Balladynie" Juliusza Słowackiego i o gatunku dramatu romantycznego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida