Kalendarz – język angielski

Szkoła podstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Materiał zawiera nazwy dni tygodnia, miesięcy, pór roku w języku angielskim i zadania pozwalające na ich utrwalenie.

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.