Kampania "Mam Gen Wolności" - Fundacja Instytut Lecha Wałęsy

Celem kampanii jest budowanie nowoczesnego poczucia patriotyzmu i promowanie, w nawiązaniu do bogatej historii Polski, aktywnych postaw Polaków. Program nie będzie opierał się na odwoływaniu się do historii ani gruntownej ocenie zdarzeń sprzed lat, ale w swoim założeniu ma stanowić przeciwwagę, antidotum na tamte czasy.

Za pomocą różnych środków przekazu twórcy kampanii chcą osiągnąć podstawowy cel: zmienić postrzeganie patriotyzmu przez Polaków i zaangażować rodaków w akcje lokalne i takie o zasięgu krajowym. Hasło „wolność” stanie się spoiwem całej kampanii.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida