Kapitalizacja ciągła - GF, DF, Re

Schemat przedstawia wzory na obliczanie: czynnika wzrostu, czynnika dyskontującego oraz stopy efektywnej przy kapitalizacji ciągłej. Materiał przydatny do opracowywania tematów: lokat bankowych - porównywanie lokat. Materiał uzupełniający do tematu kapitalizacji ciągłej.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida