Karta pracy ucznia: Dopełnienie

Ćwiczenia praktyczne mające na celu ugruntować wiedzę dotycząca dopełnienia dla uczniów II klasy gimnazjum.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida