Karta pracy z kluczem: Impresjonizm

Szkoła podstawowa
Plastyka
Udostępnij

Sprawdzenie nabytych umiejętności po lekcji „Impresjonizm”.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida