Każdy człowiek dąży do wolności

Scenariusz lekcji poświęconej motywowi wolności. Uczniowie, na podstawie lektury fragmentów Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, dyskutują o poszanowaniu ludzkiej godności.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida