Każdy ma swoją żabę i swojego zająca…

Materiały edukacyjne mające na celu wskazanie skutecznych narzędzi radzenia sobie ze stresem, lękiem i sytuacjami problemowymi. Uczniowie utrwalają także wiedzę z zakresu stopniowania przymiotników. Zestaw zawiera scenariusz zajęć, ćwiczenie interaktywne „O rety! Niebezpieczeństwo!” oraz trzy karty pracy.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida