Kicz to... ucieczka od rzeczywistości

Scenariusz lekcji, podczas której uczniowie zostają zapoznani ze zjawiskiem kiczu, elementami będącymi jego wyznacznikami oraz kształtują u siebie smak artystyczny. Scenariusz zawiera obszerny materiał pomocniczy dla nauczycieli omawiający zjawisko kiczu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida