Kim dla starożytnych był Prometeusz?

Uczniowie poznają mit o Prometeuszu. Odpowiadają na szczegółowe pytania do tekstu, uczą się budować poprawne wypowiedzi ustne.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.