Klasyfikacja, porównywanie i  porządkowanie elementów