Kolorowe owoce i warzywa. Czerwone owoce - pakiet edukacyjny (5-latki)

Obszar wsparcia:
E. Zabawy edukacyjne wzmacniające motywację dziecka do poznawania i rozwiązywania problemów (zajęcia rozwijające kreatywność).


Scenariusz zajęć z dziećmi 5-letnimi, podczas których dziecko rozwija swoją wyobraźnię. W trakcie zajęć nazywa czerwone owoce. Bierze udział w ćwiczeniach na skojarzenia, pamięć oraz prostych wprawkach dramowych. Tworzy w parach za pomocą różnych materiałów plastycznych krainę czerwonych owoców.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.