Koncert fortepianowy a-moll op. 58 Roberta Schumanna

Szkoła ponadpodstawowa
Historia muzyki
Udostępnij

Karta pracy ucznia służy do pomocy w realizacji tematu Koncert fortepianowy a-moll op. 58 Roberta Schumanna. Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z twórczością koncertową tego muzyka. Wskazanie stylistycznych cech charakterystycznych dla twórczości koncertowej kompozytora. Omówienie historii powstania dzieła oraz omówienie elementów formalnych Koncertu fortepianowego a–moll Schumanna.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida