Konfiguracja systemu Windows – karta pracy

Karta podsumowująca i sprawdzająca pracę ucznia na lekcji „Konfiguracja systemu Windows”.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.