Konflikt wartości

Pakiet składa się ze scenariusza 45-minutowych zajęć i filmu. Zajęcia umożliwiają uczniom przeprowadzenie analizy i podsumowanie motywu konfliktu wartości w literaturze, charakteryzowanie bohaterów wraz z opisaniem ich motywacji oraz przeanalizowanie relacji przyczynowo-skutkowych w dziele literackim. Film zawiera komentarz profesora filozofii Jana Hartmana do dzieła Fiodora Dostojewskiego "Zbrodnia i kara", odwołujący się do młodzieńczych interpretacji wątków powieści.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.