Koniec świata!

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Starter: 

  • obraz: Albert Goodwin, Apokalipsa; lęk przed końcem świata i katastroficzne wizje w twórczości artystów przełomu XIX i XX wieku; polecenie odwołujące się do wiedzy ucznia; polecenie obejrzenia wybranego filmu ze wskazanych; 

Rozdział: Sąd ostateczny

  • nagranie audio: chorał gregoriański "Dies irae"; obraz: Hans Memling, Sąd ostateczny; zestaw ćwiczeń otwartych dotyczących motywu końca świata i sądu ostatecznego w tekstach kultury; ćwiczenie interaktywne; 

Rozdział: Dies irae

  • Jan Kasprowicz "Dies irae" (fragment); ogólne informacje o utworze; 

Rozdział: Zadania

  • obraz: Gustave Moreau, Ewa; obraz: Franz von Stuck, Grzech; zestaw ćwiczeń otwartych odnoszących się do interpretacji i analizy hymnu "Dies irae"; dwa ćwiczenia interaktywne; 

Rozdział: Żeś nas stworzył, a stworzył słabe i ułomne

  • informacje o twórczości Jerzego Żuławskiego; Jerzy Żuławski "Dies irae"; osiem ćwiczeń związanych z interpretacją utworu; ćwiczenie interaktywne dotyczące treści wiersza; 

Rozdział: Filmowe apokalipsy

  • popularność apokaliptycznych wizji w filmach; krótkie omówienia wybranych filmów; trzy ćwiczenia otwarte związane z filmami; 

Rozdział:  Zadaniowo

  • trzy ćwiczenia otwarte (w tym: pisemne porównanie dwóch wizji Dnia Bożego gniewu, stworzone przez Jana Kasprowicza i Jerzego Żuławskiego; przygotowanie 15‑minutowej wypowiedzi na temat: „Ekspresjonizm w literaturze i sztuce młodopolskiej”); ćwiczenie interaktywne słowa klucze.

Bibliografia:

  • Źródło: Jan Kasprowicz, Dies irae, [w:] Jan Kasprowicz, Wybór poezji, Wrocław 1973, s. 152–167.
  • Źródło: Jerzy Żuławski, Dies irae, [w:] Jerzy Żuławski, Poezje. Sonety, t. 1, Lwów 1908, s. 140–149.