Kontrreformacja w Europie w XVI wieku

Sprawdzenie wiadomości na temat kontrreformacji w Europie Zachodniej, w tym także informacji o postanowieniach Soboru Trydenckiego i działalności zakonu Jezuitów.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida