Konwencja literacka

Pakiet składa się ze scenariusza zajęć i filmu. W trakcie zajęć uczniowie dowiadują się, czym jest konwencja literacka, poznają dzieje groteski oraz najważniejsze dokonania literatury polskiej i światowej w obrębie tej konwencji. Film prezentuje kilka konwencji literackich (interpretacje aktorskie fragmentów „Antygony", „Dziadów cz. III", „Zemsty", „Kartoteki"), które następnie mogą być analizowane przez uczniów - pod względem formy, zastosowanych środków i sposobu przedstawienia.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida